Monthly Archives : 23 de desembre de 2019

Giworking empreses

El coworking per les empreses

Avui en dia i amb l’ajuda de la transformació digital, les empreses no necessiten un emplaçament únic i poden oferir flexibilitat als seus treballadors respecte els seus llocs de treball.

read more